Solvent Geri Kazanım Tesisleri

Solvent geri kazanımı, gaz emisyonunda bulunan kirletici maddenin aktif karbon gibi soğurucu bir maddeye transfer edilmesi (adsorpsiyon) ve daha sonra buradan sıcak bir sıvı ile kaldırılmasıyla (rejenerasyon) oluşur.

Solvent geri kazanımı, gaz emisyonunda bulunan kirletici maddenin aktif karbon gibi soğurucu bir maddeye transfer edilmesi (adsorpsiyon) ve daha sonra buradan sıcak bir sıvı ile kaldırılmasıyla (rejenerasyon) oluşur.
Solventlerin suda çözünür olmamaları durumunda, buhar rejenerasyonu tercih edilen bir yöntemdir, zira bunun yoğunlaştırılması, soğutulması ve geri kazanılacak olan solventten ayrıştırılması daha kolaydır.
Suda çözünen veya kısmen çözünen kirletici madde rejenerasyonu, geri kazanılacak olan solventin yoğuşturulmasıyla soğutulan bir gas (genellikle azot) kullanımıyla oluşur.
Tesisler, aşağıdakileri gerçekleştirmek için destek sistemlerle donatılmışlardır:

  • Yoğunlaştırma İşlemi;
  • Buhar tüketimi azaltma (ekonomizör);
  • Geri kazanılan solventi kurutma;
  • Geri kazanılan solventlerin damıtılması.
     

TEKLİF AL